Chính sách

TÀI KHOẢN THANH TOÁN

Tên chủ tài khoàn: Nguyễn Thành Tính.

      

                                                   6505 267 159 288                Ngân Hàng Nông nghiệp và phát triển Nông Thôn Việt Nam Chi Nhánh Huyện Tháp Mười  Tỉnh  Đồng Tháp

                                                    6931 00000 10967                 Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu tư & phát triển Việt Nam, Chi nhánh huyện Tháp Mười Tỉnh Đồng Tháp

 

quảng cáo
quảng cáo
quảng cáo
quảng cáo
Tin tức mới
Fanpage facebooke
Video clip
Chat facebook